AA Tekstgrootte

>>Ambitieverklaring tot samenwerking

Ambitieverklaring tot samenwerking

Samenwerkingsvorm

De kerngroep inventariseert welke bestaande overeenkomsten en intentieverklaringen er zijn. Dit kunnen zowel bestaande documenten zijn voor de ‘eigen’ aandoening als voorbeelden van ander aandoeningen {Link naar: voorbeeld van intentieverklaringen/samenwerkingsovereenkomsten}

Uitwerken verklaring tot samenwerking

Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst wordt besloten hoe het product ontwikkeld gaat worden. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Het schrijven en opstellen van het document wordt uitbesteed aan een beleids-/projectmedewerker. De beleids-/projectmedewerker werkt nauw samen met een (aan te stellen) projectgroep bestaande uit relevante zorgverleners en een afvaardiging vanuit de patiëntenorganisatie;
  2. Een (aan te stellen) projectgroep, bestaande uit relevante zorgverleners en een afvaardiging vanuit de patiëntenorganisatie, gaat aan de slag met het verzamelen van de inhoudelijke informatie, het schrijven en het opstellen van het document tot de definitieve versie;
  3. Een andere vorm.

Een format voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst is beschikbaar. Naar aanleiding van de informatie uit de pitch van de verschillende zorginstellingen en n.a.v. de wensen en verwachtingen van de verschillende zorginstellingen t.o.v. elkaar en de patiëntenorganisatie kan een eerste concept van de intentieverklaring,ambitieverklaring of samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld.

Concept verklaring tot samenwerking

Concept Intentie/ambitieverklaring tot samenwerking of samenwerkingsovereenkomst opstellen en document voorleggen (digitaal) aan zorgnetwerk. Dit concept kan van commentaar voorzien worden d.m.v. een digitale commentaarronde en/of tijdens een netwerkbijeenkomst. Daarna reacties ververwerken en een volgende versie bespreken met het zorgnetwerk tijdens een bijeenkomst.

Van concept naar definitieve versie verklaring tot samenwerking

Naar aanleiding van de bijeenkomst verdere aanvullingen verwerken en opnieuw (digitaal) voorleggen aan het zorgnetwerk.

Tijdens een volgende bijeenkomst het document definitief maken/vaststellen.