AA Tekstgrootte

>>Visie organisatie van zorg

Visie organisatie van zorg

Concept visiedocument organisatie van zorg

Een concept versie van het (kwaliteits)document ‘visie op organisatie van zorg binnen het Zorgnetwerk’ wordt door de kerngroep ontwikkeld, tenzij:

  1. Er al een module organisatie van zorg ontwikkeld wordt;
  2. Er al een module organisatie van zorg is;
  3. Er een ander kwaliteitsdocument is dat de organisatie van zorg beschrijft.

Deze concept versie wordt tijdens de eerste bijeenkomst met het hele Zorgnetwerk besproken.

Een format voor het visidocument is hier te vinden

Van concept naar definitief visiedocument organisatie van zorg

Naar aanleiding van de uitkomsten van de eerste bijeenkomst wordt besloten hoe het product verder ontwikkeld gaat worden tot de definitieve versie. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Het schrijven en opstellen van het document wordt uitbesteed aan een beleids-/projectmedewerker. De beleids-/projectmedewerker werkt nauw samen met een (aan te stellen) projectgroep bestaande uit relevante zorgverleners en een afvaardiging vanuit de patiëntenorganisatie;
  2. Een (aan te stellen) projectgroep, bestaande uit relevante zorgverleners en een afvaardiging vanuit de patiëntenorganisatie, gaat aan de slag met het verzamelen van de inhoudelijke informatie, het schrijven en het opstellen van het document tot de definitieve versie;
  3. Een andere manier.

Zodra de projectgroep tevreden is over de inhoud wordt deze (per e-mail) voor commentaar voorgelegd aan de leden van het zorgnetwerk.

Na verwerking van het commentaar wordt het document besproken tijdens de eerst volgende bijeenkomst van het zorgnetwerk en definitief gemaakt.