AA Tekstgrootte

>Kwaliteitsstandaarden

Een kwaliteitsstandaard is een richtlijn, module, norm, zorgstandaard dan wel een organisatiebeschrijving waarin (een deel van) het zorgproces wordt beschreven.

De cyclus van de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard en de cyclus van de ontwikkeling van een patiëntenversie voor zeldzame aandoeningen staan hieronder. Per fase in de cyclus wordt beschreven wat deze inhoudt, welke stappen er aan te pas komen en welke rol patiëntenvertegenwoordigers en zorgverleners in die fase hebben.

Voor de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor veelkomende aandoeningen is te vinden op de website Zorginzicht.

Kwaliteitsstandaard 

(voor gebruik door zorgverleners)

Patiënteninformatie

(voor patiënten en naasten; is ontwikkeld o.b.v. de kwaliteitsstandaard)