AA Tekstgrootte

>>Generiek Model Zorgnetwerk

Generiek Model Zorgnetwerk

In 2014 is in Nederland gestart met de Landelijke toetsing van expertisecentra. De (kandidaat) expertisecentra die voldoen aan de toetsingscriteria worden door de minister van VWS erkend als nationaal expertisecentrum voor een betreffende (groep van) aandoening(en). Nationaal erkende Expertisecentra kunnen onderdeel worden van zogenaamde Europese Referentie Netwerken van zeldzame aandoeningen (ERN’s). Expertisecentra kunnen goed functioneren in een Europees netwerk als zij onderdeel zijn van een goed functionerend nationaal/regionaal netwerk. Vandaar dat in het kader van het project Samen Beslissen een Generiek Model ontwikkeld is voor het opzetten van een nationaal/regionaal Zorgnetwerk.

Het Generiek Model Zorgnetwerk helpt een patiëntenorganisatie en erkende expertisecentra/erkend expertisecentrum om samen voor de betreffende (groepen van) zeldzame aandoening(en) een landelijk/regionaal zorgnetwerk in te richten. Ook als er al een zorgnetwerk in ontwikkeling is of bestaat, kan het Generiek Model Zorgnetwerk gebruikt worden om dit zorgnetwerk verder in te richten.

Voor meer informatie over de Landelijke toetsing van expertisecentra verwijzen wij naar de VSOP website.

Er zijn verschillende uitgangssituaties bij de start van de inrichting van een Zorgnetwerk.

(Beginnend) Zorgnetwerk

Als er volgens de initiatiefnemer(s) tot de vorming van een Zorgnetwerk al wel een bestaand of beginnend Zorgnetwerk is, start dan hier met het Generiek Model Zorgnetwerk.

Geen (beginnend) Zorgnetwerk

Als er volgens de initiatiefnemer(s) tot de vorming van een Zorgnetwerk nog geen bestaand of beginnend Zorgnetwerk is, ga dan eerst met onderstaande acties aan de slag voordat u met het Generiek Model Zorgnetwerk start.

  • Controleer of er één of meerdere erkende expertisecentra zijn voor de aandoening waarvoor een Zorgnetwerk wordt ingericht. Dit kan bijvoorbeeld via: zicht op zeldzaam
  • Controleer of er één of meerdere patiëntenorganisaties zijn voor de aandoening waarvoor een Zorgnetwerk wordt ingericht. Dit kan bijvoorbeeld via: zicht op zeldzaam of www.erfelijkheid.nl

Let op: Neem hierin ook de patiëntenorganisatie(s) mee die betrekking hebben op de symptomen van de aandoening en overige relevante patiëntenorganisatie(s) in het geval van een multisysteemaandoening.

Start inrichten als er sprake is van: 1 patiëntenorganisatie en 1 expertisecentrum

Start inrichten als er sprake is van: meer dan 1 patiëntenorganisatie en/of expertisecentrum

Start inrichten als er sprake is van: een bestaand of beginnend zorgnetwerk

Er kunnen in het kader van de vorming van een Zorgnetwerk meerderen producten ontwikkeld worden. Onderstaande producten moeten minimaal ontwikkeld worden wil er sprake zijn van een Zorgnetwerk voor een specifieke zeldzame aandoening

Actie (1): visie op organisatie van zorg binnen het Zorgnetwerk
Actie (2): Intentie/Ambitieverklaring tot samenwerking of samenwerkingsovereenkomst

Het ondertekenen van een ambitie/intentie verklaring, het accoord geven op een visie op organisatie van zorg en de financiële toekomst van het netwerk maken allemaal onderdeel uit van de implementatie.