AA Tekstgrootte

Aanleiding

Organisatorische en/of zorginhoudelijke knelpunten vormen de aanleiding voor het ontwikkelen van een module of kwaliteitsstandaard. Deze knelpunten zijn door zorgverleners en patiënten in kaart gebracht bijvoorbeeld door middel van een knelpuntenanalyse.

Tip: voor het uitvoeren van een knelpuntenanalyse zie onderstaand uitklapveld.

Wie neemt het inititiatief?

Bij veelvoorkomende aandoeningen nemen wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen het initiatief tot ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Bij zeldzame aandoeningen, nemen patiëntenorganisaties meestal het initiatief tot de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard. Dit komt vaak door de kleine patiëntenpopulaties bij zeldzame aandoeningen  en het gebrek aan financiële middelen en menskracht. Patiëntenorganisaties zijn nagenoeg altijd initiator, initiatiefnemer en subsidieverwerver voor de totstandkoming en implementatie van kwaliteitsstandaarden voor zeldzame aandoeningen.