AA Tekstgrootte

>>Beginnend/bestaand zorgnetwerk

Inrichten zorgnetwerk
Bij een beginnend of bestaand netwerk

Als er volgens de initiatiefnemer tot de vorming van een Zorgnetwerk al wel een bestaand of beginnend Zorgnetwerk is, dan is controleert de Initiatief nemende organisatie samen met reeds betrokken partijen binnen het (beginnend/bestaand) netwerk of zij zich tot kerngroep kunnen formeren. Voor informatie over kerngroep zie begrippen.
Indien de patiëntenorganisatie(s) en het erkende expertisecentrum/de erkende expertisecentra dit wensen (en dit in het verleden nog niet gedaan is), dan kunnen ze ervoor kiezen de samenwerking formeel te starten door het ondertekenen van een 'Ambitie tot bouwen aan een zorgnetwerk' (zie hier voor format). Hierin wordt onder andere het doel van het zorgnetwerk geformuleerd. Zie voor meer informatie over het belang van een zorgnetwerk de toelichting op deze website.

Voor het verder inrichten van het beginnend/bestaand zorgnetwerk wordt verwezen naar de acties bij een nieuw te starten zorgnetwerk, waarbij de kerngroep bekijkt welke acties wel/niet relevant zijn voor uw beginnend/bestaand zorgnetwerk. Afhankelijk van uw situatie kiest u voor 1 van de volgende opties:

-    Inrichten netwerk een patiëntenorganisatie en een expertisecentrum
-    Inrichten netwerken meerdere patiëntenorganisaties en/of meerdere expertisecentra